youman experIence

The Youman Experience er en plattform som skisserer en reise hvor ungdom får mulighet til å utfordre deg selv og designe sitt eget liv. Konseptet består av fire ulike aktiviteter som stimulerer til aktiv deltakelse i eget liv.

The Youman Experience er en plattform som kan hjelpe ungdom å designe det livet de ønsker å leve. Konseptet har fire områder: Youman Podcast stimulerer hjernen og oppmuntrer til deltakelse via gamification. Podcasten handler om ulike tema knyttet til fysisk og mental helse, tabuer osv. Her får lytteren konkrete råd og inspirasjon som kan praktiseres. Youman Sharing Hub er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å komme i kontakt med andre og dele følelser og erfaringer. Youman Exploration stimulerer til fysisk aktivitet ved å komme med forslag til opplevelser, oppdagelser og aktiviteter man kan gjøre i lokalområdet med et mål om å søke noe nytt i omgivelsene, naturen og seg selv. Youman Community er et rammeverk med prinsipper og retningslinjer for å skape fellesskap i sitt nærmiljø digitalt eller fysisk.

Dette konseptet er utarbeidet i samarbeid med studenter fra Emergence School of Leadership

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →