den dIgItale frItIdsklubben

En nasjonal, digital ungdomsklubb, tilknyttet fysiske klubber rundt om i landet. Vi tilrettelegger for at ungdom møtes innenfor trygge rammer til spill, kulturutøvelse, samvær, aktivitet og entreprenørskap.

Vi trenger flere gode aktivitetstilbud for unge på nett, møteplasser som knytter det fysiske og digitale sammen. UKM og Kulturtanken startet i fjor et kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur (KRED) sammen med Viken fylkeskommune og andre kommuner. Ved hjelp av aktører tilknyttet Utenforfloken kan dette oppskaleres til en nasjonal, digital fritidsklubb som knytter folk sammen på tvers av by, bygd og bakgrunn. Vi fanger opp barn og unge som ellers faller utenfor organiserte tilbud og tilrettelegger for kulturopplevelser, entreprenørskap, turneringer og andre aktivitetstilbud. Ved hjelp av plattformen Discord skaper vi en digital ungdomsklubb, koblet til de fysiske fritidsklubbene, med et mangfold i deltakelse som er umulig med kun fysiske møteplasser.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →