GnIster

Gnister er en digital arena hvor barn og unge kan dele sine hobbyer, aktiviteter og prosjekter på tvers av interesseområder og geografi. Ved å dele aktiviteter kan de som er på Gnister både gi og hentet idéer fra hverandre.

Gnister er en nasjonal oversikt som viser mangfoldet i aktivitetstilbudet som eksisterer i landet, både organisert og uorganisert aktivitet. Gnister synliggjør aktivitetene, kobler unge mennesker sammen med hverandre og inspirerer til opprettelse av flere tilbud. Gnister bidrar også til at det blir enklere for barn og unge å komme i kontakt med andre som er interessert i liknende aktiviteter som dem selv. De som driver lokale initiativ og aktiviteter kan selv melde disse initiativene inn til plattformen. Aktører som er interessert i å støtte eksisterende initiativ og hjelpe med oppskalering, kan bruke Gnister for å få en god oversikt over hva som finnes.

Et viktig poeng i Gnister er å vise aktivitet, skape ny aktivitet, opprette kontakt mellom mennesker, bidra til vennskap og å skape tilhørighet!

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →