lIvstrenerne

Barn og unge trenger lavterskel aktivitetstilbud og gode rollemodeller i nærmiljøet sitt. Livstrenerne er et nettverk og opplæringsprogram for ressurspersoner og rollemodeller som muliggjør flere lavterskel aktiviteter for barn og unge rundt om i landet.

Flere barn og unge står utenfor organisert aktivitet. Mangel på utstyr, økonomi til å betale for klubbmedlemskap og redsel for at man ikke skal passe inn i et eksisterende lag eller gruppe, kan gjøre terskelen for deltakelse høy. Livstrenerne er et fellesskap som fanger opp og motiverer ungdom og voksne ressurspersoner som ønsker å fasilitere lavterskel aktivitetstilbud for barn og unge. Vi gjør det enkelt for dem å bidra ved å gi dem en plass å være, utstyr å bruke og kunnskap til å gjennomføre aktiviteter. Livstrenerne bygger også bro mellom uorganisert aktivitet, som løkkefotball, og over til det organiserte. Fellesskapet gir ressurspersonene glede og bidrar til en sirkulær effekt hvor du får tilhørighet ved å skape tilhørighet for andre.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →