I mIne sko

Både unge og voksne kan trenge mer kunnskap om empati og mental helse. I mine sko er et interaktivt læringsspill som lar brukeren oppleve hverdagen til noen som føler seg utenfor.

Barn, unge og voksne trenger å lære om empati og hvordan sette ord på og snakke om ulike følelser. I mine sko er et interaktivt læringsspill som tilrettelegger for nettopp dette. Gjennom spørsmål og interaksjon underveis i spillet, får den som spiller større forståelse og empati for de ulike personene og livssituasjonene som de møter i spillet. Lærere kan bruke spillet til å skape dialog i klassen om inkludering, empati og mental helse. Spillet kan også brukes som trening for lærere og foreldre.

Dette konseptet er utarbeidet i samarbeid med studenter fra Høyskolen Kristiania.

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →