LItt jobb

Litt jobb gir unge, mellom 14 og 16, betalt for å utføre forskjellige småjobber for eldre, som å handle og tilberede mat eller tilby IT-hjelp.

Ungdom er en ressurs og mange ønsker seg deltidsjobb, men det er vanskelig å få seg jobb for unge mellom 14-16 år. Litt jobb tilbyr ungdom i ungdomsskolealder – litt jobb – og muligheten til å tjene egne penger. Ungdommen får ansvar for å hjelpe pensjonister med ulike småjobber i hverdagen som handling, matlaging, hagearbeid og IT-opplæring. Pensjonistene ringer inn småjobbene sine til en sentral som videreformidler jobbene til ungdommen og det er pensjonistene som betaler ungdommen for utført arbeid.
Litt jobb knytter sosiale bånd mellom eldre og ungdom i nærområdet og kan inspirere og motivere deltakende ungdom til videre studieløp, kanskje med jobb innen for eksempel IT.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →