frItIdsfadder

Terskelen for å komme seg inn i et fellesskap kan være høy. Fritidsfadder er en ordning som hjelper ungdom inn i fritidsaktiviteter, eller over i andre aktiviteter når de vil teste noe nytt.

Det er mange unge som ikke finner sin arena for tilhørighet på fritiden eller faller fra rundt ungdomstrinnet. Det kan være vanskelig å finne en fritidsaktivitet som interesserer og terskelen for å komme seg inn i eksisterende fellesskap kan føles høy. Vi tilbyr derfor en fadderordning på tvers av aktiviteter og fellesskap som gjør det lettere for barn og unge å både komme seg inn i, og være en del av ulike fritidsarenaer. Fritidsfadder fungerer som et sentralt kontaktpunkt, som gir oversikt over eksisterende aktivitetstilbud, og hjelper med en trygg inngang inn i disse. Initiativet er kommunalt forankret og det tilbys opplæring for trenere og andre rollemodeller fra kultur og idrett som ønsker å være fadder.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →