Null Unge Utenfor er en nullvisjon for ungt utenforskap. Arbeidet med nullvisjonen startet som en del av prosjektet Utenforfloken, hvor 21 aktører fra privat, frivillig og offentlig sektor jobbet sammen fra høsten 2020 til våren 2021 for å finne nye løsninger til å forebygge ungt utenforskap.

Resultatet ble en nullvisjon, med ambisjoner og konkrete løsninger som peker på hva som trengs for å jobbe mot en fremtid med null unge utenfor.

Les mer om Floke programmet her.

Prosjektdeltakere

Tøyen Unlimited logoDNOB logoXXL logoOsloMet NOVA logoNorsk kulturskoleråd logo
VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →