I prosjektet Utenforfloken jobbet 21 aktører sammen fra høsten 2020 til våren 2021. Nullvisjonen og konseptene under er resultat fra prosessen. Konseptene peker på konkrete løsninger som kan bidra til å oppfylle nullvisjonen.

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →