mellomrom

Flere barn og unge har etter 4. klasse ikke tilgang til AKS/SFO. Mellomrom fyller rommet etter skoledagen og frem til foreldre kommer hjem, med aktivitetstilbud basert på barn og unges egne interesser knyttet til kunst og kultur.

Flere barn og unge uttrykker et ønske om fritidstilbud uten prestasjonspress. Etter fjerde klasse mister også mange tilgang til AKS/SFO og de tilhørende aktivitetstilbudene. Mellomrom fyller tidsrommet rett etter skoleslutt, før foreldre kommer hjem fra jobb, med aktivitetstilbud innen kunst og kultur. Innholdet skapes i samarbeid med lokale kulturtilbydere og barn og unge selv – slik blir innholdet utformet etter lokalt behov og kunnskap. Ved å bruke skolen og nærmiljøet rundt som arena, sørger Mellomrom for en relevant, lokal møteplass som senker den økonomiske og sosiale terskelen for deltakelse. Eldre elever med kredibilitet hos målgruppen kan være med å skape og lede tilbudet, og bidrar dermed som naturlige rollemodeller.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →