vIa pIzza

Via Pizza er et program og et franchisekonsept som bidrar til å opprette lokale arbeids- og møteplasser for utsatte ungdom. Programmet gir lokale ungdommer en arena for tilhørighet, stolthet og mestring og gir dem mulighet til å være sentrale bidragsytere i nærmiljøet.

Via Pizza er et program og et franchisekonsept som hjelper lokalmiljøer starte og drifte sin egen pizzeria. Pizzeriaen er et lokale hvor unge voksne som er i risiko for å havne utenfor, kan skape sitt eget arbeid. Programmet driftes av en eller flere lokale ildsjeler som deretter kobler på flere ungdommer. Via Pizza bistår med eksempelvis regnskapsføring og annen nødvendig hjelp for daglig drift, og med forankring hos kommunen eller andre sentrale bidragsytere i oppstartsfasen. Ved at ungdom bidrar inn i driften av pizzeriaen får ungdommen ikke bare eierskap og arbeidserfaring, men også en sentral rolle i nærmiljøets fellesskap. De lokale ildsjelene får en rolle som ambassadører og kan bidra i å utvikle konseptet som en franchisemodell til mindre kommuner rundt om i landet.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →