makker

Et nasjonalt program og plattform som kobler sertifiserte mentorer med barn og unge som har behov for å bli sett, hørt og som ønsker seg en mentor over en lengre periode i livet.

Barn og unge har behov for flere rollemodeller i livet sitt som kan stille opp med veiledning og hjelp til å mestre utfordringer man opplever. Makker er en tjeneste som kobler unge med en mentor basert på felles interesser. Mentoren er tilgjengelig for samtaler og veileder unge på utfordringer de opplever i hverdagen, og kan være en støtte for de unge på deres premisser. Programmet har hovedvekt på 1-til-1 veiledning. Mentorene har trening i å hjelpe de unge med å sette konkrete mål og en plan for å oppnå disse. Målet med plattformen er økt deltakelse i ulike fritidstilbud, forebygging av ensomhet og å skape tilhørighet og nettverk. Plattformen er digital, men deltakere kan også kobles lokalt for å gjøre fysiske møter lettere. Vi tilrettelegger for attesteringsordning og opplæring for mentorene.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →