camp:Ocean

Det finnes flere aktivitetstilbud for unge i feriene, men ikke alle har like god tilgang til disse. Camp:Ocean er en ferieopplevelse for unge med aktiviteter som skaper tilknytning til den norske kyst, til andre ungdommer og til seg selv.

Flere unge får ikke deltatt på sommerleir på grunn av barrierer som økonomi eller tilgang på utstyr eller nettverk. Camp: serien er et nasjonalt initiativ som jobber for å gi unge tilgang på ferieopplevelser som er koblet til kyst, skog og fjell. Camp:Ocean er det første initiativet som settes i gang. Her kan unge tilbringe sommeren langs kysten i Norge, bli kjent med nye folk og lære nye aktiviteter. Vi kobler deltakere på tvers av bosted og bakgrunn og lar dem bli kjent med hverandre før selve campen starter. Camp:Ocean har ulike moduler man kan melde seg på basert på hva man er interessert i. Man kan blant annet lære om bærekraftig hav, sjømat, mental styrke, entreprenørskap og ulike aktiviteter som seiling og surfing. Camp:Ocean vil også være med å gi unge jobbmuligheter blant annet ved at tidligere deltakere får tilbud om å være med som veiledere og instruktører for fremtidige sommerleire.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →