Kafé KIckstart

Kafé Kickstart er en møteplass som samler nabolaget, hvor ungdommen selv får jobbe og ta eierskap til innholdet, og hvor generasjonsmøter står sentralt. Ungdom som mangler tilhørighet i nabolaget trenger møteplasser som gir dem selvtillit og eierskap til eget liv.

Ungdom som ikke finner tilhørighet i nabolaget faller lettere utenfor. Vi vet hvor kreative ungdommen er og ønsker å tilby dem en møteplass hvor dette kan komme til utløp og hvor de får mulighet til å forme egen deltakelse. Kafé Kickstart er en møteplass for ulike generasjoner og hvor unge som mangler arbeidserfaring får nettopp dette. Ved å gi ungdommene innflytelse i prosjektet får de eierskap og mestringsfølelse, samtidig som de får påvirke  personligheten til kaféen og  relevant arbeidspraksis. Her kan eldre personer dele fra sin kompetanse og de unge kan få veiledning i å videreutvikle kreative idéer til for eks. et nabolagsprosjekt, et produkt eller annet initiativ.

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →