jobbutsIkt på tvers

Jobbutsikt på tvers er et program hvor unge voksne som står utenfor utdanning og jobb får tilbud om arbeidserfaring og fagkompetanse i ulike bedrifter og organisasjoner. I prosjektets første fase vil vi fokusere på unge som står utenfor arbeidslivet som følge av koronapandemien.

De som står uten jobb og utdanningsløp trenger alternativer til å sitte hjemme. Jobbutsikt på tvers gir unge mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet som kan stimulere og inspirere til videre yrkesliv eller studieløp. Programmet kobler ulike arbeidstreningsprogrammer i privat sektor, støttet av NAV, med frivillige organisasjoner. Det skaper en variert arena for læring, CV-bygging, selvtillit og motivasjon. Programmet er en vei ut av ”den onde sirkelen”. Deltakerne vil sette seg mål og bli fulgt opp underveis med jevnlige, felles samlinger for veiledning og personlig oppfølging. Jobbutsikt på tvers er en mulighet for deltakende bedrifter og organisasjoner til å ta samfunnsansvar, vise at de er en attraktiv arbeidsgiver og få tilgang til ubenyttede ressurser som kan bidra som gode ansatte, også etter endt internship. Samarbeidet med frivillige organisasjoner gir deltakerne en unik og relevant læringsdimensjon og denne læringen vil også komme bedriften til gode. Koblingen av ulike arbeidstrenings-programmer vil også skape en arena for erfaringsutveksling mellom disse og NAV. 

Dette konseptet er utarbeidet av:

Konsepter

VIl du bIdra eller har du spørsmål?
Ta kontakt her →